: مدیریت زمان :

 

علم کنترل زمان و استفاده صحیح از آن است .

در این دنیای پر شتاب عده ای زندگی میکنند و عده ای عمر میگذرانند .

زمان به عقب برنمیگردد ، جلوتر نمیرود ، نمی ایستد اما مدیریت میشود ...

مدیریت زمان باعث میشود عادت به نظم شخصی داشته باشیم و بررفتار خود تسلط یابیم و در اداره اطرافمان دقیقتر برخورد کنیم ...

گام های لازم برای پی ریزی مدیریت زمان :

v    در زندگی به کجا میخواهیم برسیم؟

v    چه کاری میخواهیم بکنیم ؟

v    چه کسی میخواهیم بشویم ؟

" به سوالات بالا باید تاکید میکنم باید صادقانه جواب داد  "

 

·        گام اول نوشتن اهداف است :

    اهداف به کوتاه مدت و بلند مدت  شخصی و کاری تقسیم بندی میشوند.

    مهارتهای لازم را برای رسیدن به اهداف باید تعیین کنیم

    جدول زمانبندی " کی( ک با کسره ) قراره به چی برسم ؟"

    مهم " اهداف باید بصورت کمیتهای قابل اندازه گیری بیان شوند."

 

·        گام دوم الویت بندی است :

نافوری

فوری

 

الویت دوم

نوع ب

الویت اول

نوع الف

با اهمیت

بدون الویت

نوع پ

الویت دوم

نوع ب

بی اهمیت

پ : نه مهم – نه فوری

ب : یا مهم – یا فوری ( به یا توجه کنید )

الف : مهم و فوری

 

Ø     در تعیین الویت باید چهار سوال از خود بپرسیم :

/ 2 نظر / 12 بازدید
ِDDTM

آموزش خوبی بود. ممنون[ماچ] من که استفاده کردم...[گل]

صبورا

سلام شهره جون خوبی خانومی؟ چه عالی دستت درد نکنه کتاب زندگی پست قبلی هم مطلب جالبی بود فرمول مدیریت زمان را سعی میکنم استفاده میکنم[ماچ]