اندیشیدن به پایان هر چیز

شیرینی حضورش را تلخ می کند

بگذار پایان تو را غافلگیر کند ... مثل آغاز...

/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

اما نگذار بازی زندگی تورا غافلگير کند!