امروز را دوباره میسازم ..............................I am starting over today

از اولین مبحث مدیریت زمان اینا جا مونده :

 

سازواری :

افراد از درون بی ارزش هستند. از درون تهی مثل ساز و دیگران این سازهای تو خالی را به نوا در می اورند .

سازش:

 اینگونه افراد در مقابل ارزش های جدید سست میباشند و ارزش های جدید افراد دیگر  را قبول میکنند .

( مثل کشور های سوریه و مصر که در اصل فنیقی هستند ولی نه تنها خود را عرب میدانند بلکه ادعا دارند که رئیس اعراب نیز میباشند !!!!!)

سازگاری:

هنر حرمت گذاشتن به عقیده دیگران در کنار حفظ ارزش های خود .

( مانند مردم کشور خودمان که با اینکه مورد تجاوز مغولان و اعراب قرار گرفتند ولی نه زبان انها تغییر کرد و نه ملیت خود را از دست دادند. در زمان حمله مغولان بخاطر هوش سرشار ایرانیان در مراسم عاشورا از سنبل هایی روی الم های خو د استفاده کردند که در واقع باعث شد مغول ها با دیدن نشانه هایی از سنتهای خود مخالفتی با برگزاری این مراسم نداشته باشند زیرا همانطور که میدانید نقوش حیوانات  نشانی از مغول ها بود و یا برای حفظ ارزش های زرتشتیات از خاموش نمودن اتش با نجاسات منعمان کرده اند و ... )

در دیدن قضایا دو مورد اول حرام ولی سازگاری روشی است که باید یاد گرفت

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ندا

سلام شهره عزیز نه بابا به خدا خبری نیست[ماچ]