عشق ...

ایمان بدون عشق شما را متعصب

       وظیفه بدون عشق شما را بد اخلاق

                 قدرت بدون عشق شما را خشن

                          عدالت بدون عشق شما را سخت

                                  و زندگی بدون عشق شما را بیما ر میکند .

/ 2 نظر / 8 بازدید
فرشيدی

سلام عشق جوهره ی روحست برای گذر به ماسوا ها عشق روديست زلال بر کرانه های زيبايی وجود عشق نفسيست برآمده از سينه های سوخته عشق کعبه ايست به وسعت همه ی پاکی ها عشق . عشق است و ديگر هيچ بدرود

ميثم

سلام وبلاگ قشنگی داری به ما هم يک سری بزن موفق باشی