پنجره ام را ببندم بهتر است

هق هق بی پرده این دو دیده بارانی

آبروی ابر آلود همه دریاها را خواهد برد ...

                                                                               ؛ سید علی صالحی ؛

پ ن : شعر قبلی رو یادم رفته از کیه ببخشید ...

/ 1 نظر / 9 بازدید
بشينا

هر دوتاش قشنگ بود خانومی راستی مشکلت با اون همکار خوش بو حل شد ؟؟؟ نمی دونم چرا يه دفه يادم افتاد ؟