استاد قیصر امین پور

خدایش بیامرزاد

با استاد قیصر امین پور یاد بچگی هام میافتم ...

خدا همه رفتگانو بیامرزه

و ما رو گناهکار از این دنیا نبره ...

                                                   آمین

اين روزها كه مى گذرد
شادم
اين روزها كه مى گذرد
شادم
كه مى گذرد
اين روزها
شادم
كه مى گذرد.

**

قطار مى رود
تو مى روى
تمام ايستگاه مى رود
و من چقدر ساده ام
كه سال هاى سال
در انتظار تو
كنار اين قطار رفته ايستاده ام
و همچنان
به نرده هاى ايستگاه رفته
تكيه داده ام!

**

حرف های ما هنوز ناتمام
تا نگاه می کنی
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
آی
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چقدر زود دیر می شود

/ 0 نظر / 6 بازدید